בלוג

מגבלות של הגישה הלטביסטית

חוקרת בשם גלייטמן עושה סקירה של מחקרים מהסוג הזה ב-1985. יש הורים שמאוד חשוב להם לתקן תחביר. היא מצאה שאם

התמודדות עם החורף הישראלי

התמודדות עם החורף הישראלי אין ספק כי בדיוק כמו שהקיץ הישראלי נוטל את חלקו מהאדם הממוצע, כך גם פועל החורף

נטייה אוניברסלית

טענה נוספות – סקינת מתייחס לתופעה כהתנהגות נלמדת, מכאן שאפר ללמד גם בע"ח, לעומת זאת חומסקי טוען ששפה היא תופעה

מקורות השפה

המילה הראשונה – קשה לזהות מתי זו מילה כי להורים יש נטייה לפרש מלמולים. לקראת גיל שנה לרוב הילד משמיע

רכישת שפה

עדות לזה: נעשו מחקרים שבדקו את זה באופן ישיר, קצת באמצעות פרדיגמת מצב הזר. במעבדה תינוקות בני שנתיים, האם התבקשה

מה מאפיין את השלבים?

  ההנחה שלו שכל שלב של חיים מאופיין ע"י התמודדות עם קונפליקט אנושי בסיסי. למשל: בשלב הראשון הקונפליקט הוא בין