נישואים אזרחיים מעולם לא היו פשוטים יותר !

כל המידע העדכני אודות חתונה אזרחית בקפריסין

הסכם לחיים משותפים

הרצון לקיים יחד עם בני זוג חיים משותפים כרוך בהעדפות אישיות הדדיות, כאשר ישנם זוגות הבוחרים לממש את הרצון הזה באמצעות קיום טקס נישואין ואילו כאלו המעדיפים להימנע מהליך זה, לרוב מתוך אמונה כי הם אינם צריכים לעבור טקס מסוים כדי להחליט לחיות יחד, להקים משפחה ולהיות זה לצד זו לכל חייהם.

בישראל מכבדים את הרצון של זוגות ישראליים לחיות יחד זה עם זו ללא קיום טקס נישואין, אך כדי שאותם זוגות יוכלו לקבל את ההכרה הפורמלית לחייהם המשותפים יחד – עליהם לערוך הסכם לחיים משותפים שזהו הסכם מיוחד המהווה מעין חוזה זוגי ביניהם, זאת לצורך ניהול פשוט וקל יותר של הליכים בירוקרטיים שונים הכרוכים בחיים משותפים בין בני זוג בישראל.

מהו הסכם לחיים משותפים?

כאמור, הסכם לחיים משותפים הינו הסכם זוגי הנערך בין בני זוג שלא נישאו זה לזו, אך בוחרים לנהל חיים משותפים יחד ממש כפי שזוגכדי שזוגות יוכלו לקבל את ההכרה הפורמלית לחייהם המשותפים יחד – עליהם לערוך הסכם לחיים משותפים נשוי מן המניין עורך, אם מבחינת הבאת ילדים משותפים יחד, רכישת בית או מגורים משותפים בשכירות וכל עניין אחר הכרוך בניהול חיים זוגיים משותפים. להסכם זה אין כל משמעות מבחינת חיי הזוגיות ואהבה בין בני הזוג, כך שלמעשה הסכם זה נועד להעניק תוקף רשמי לחיים המשותפים שלהם יחד ולכן זהו הסכם המקבל תוקף משפטי מבחינת הרשויות במדינה.

מה המטרה של הסכם כזה בין בני זוג?

המטרה של הסכם לחיים משותפים הנערך בין בני זוג הוא בעיקרו בירוקרטי, כיוון שהסכם זה מפרט את כל הזכויות והחובות שיש לבני הזוג במקרה של קיום משותף של חיים משותפים וניהול משק בית משותף. ניתן לומר כי המטרות העיקריות של הסכם כזה מתחלקות לשתיים – מתן הכרה רשמית לחיים המשותפים של בני הזוג וקבלת הזכויות המגיעות להם, וכן מתן פתרונות וגישור על בעיות וסכסוכים זוגיים שעולים במקרה שבני הזוג מחליטים להיפרד כל אחד לדרכו.

אילו יתרונות יש לעריכת הסכם לחיים משותפים?

זוגות נשואים המנהלים חיים משותפים יחד צריכים לנהל את מהלך חייהם באופן הדדי הכרוך במגוון תחומים ונושאים, וכך גם זוגותהמטרה של הסכם לחיים משותפים הנערך בין בני זוג הוא בעיקרו בירוקרטי, כיוון שהסכם זה מפרט את כל הזכויות והחובות שיש לבני הזוג שחיים יחד מבלי שציינו זאת על ידי טקס חתונה רשמי צריכים להצליח להתנהל בצורה הדדית נכונה, דבר שיוכלו לעשות באמצעות קיום הסכם משותף המעלה על הכתב את כל הנושאים שהם רוצים להסדיר ביניהם בהווה ובעתיד.

ניתן לומר כי עריכה של הסכם כזה יכולה להקל מאוד על ההתנהלות המשותפת בין בני זוג שאינם נשואים, הן מבחינה אישית-זוגית והן מבחינה בירוקרטית, ולכן ישנם כמה יתרונות בולטים למימוש של הסכם לחיים משותפים:

  • הכרה פורמלית בזוגיות – הסטטוס האישי של כל אזרח בישראל נרשם במשרד הפנים בהתאם לחוק, כאשר סטטוסים שונים יכולים לזכות את האזרחים בהטבות שונות בהתאם לחוק העדכני במדינה. כאשר זוגות שחיים יחד ומנהלים משק בית יחד אינם עורכים טקס חתונה, הם למעשה לא יכולים לקבל את ההכרה כזוג נשוי מבחינה פורמלית ולכן גם אינם זכאים להטבות והזכאויות השונות מהם נהנים זוגות נשואים. באמצעות עריכת הסכם לחיים משותפים זוגות לא נשואים זכאים לקבל את ההכרה הרשמית מהמדינה, ויכולים להמשיך לנהל חיים זוגיים משותפים יחד הכוללים את כל הזכאויות המגיעות להם כחוק.
  • קבלת תוקף משפטי לזוגיות – נוסף לקבלת הכרה פורמלית לחייהם הזוגיים המשותפים יחד, זוגות שעורכים הסכם לחיים משותפים מקבלים באופן מיידי גם הכרה משפטית למסמך שנערך ביניהם, דבר שעשוי לסייע מאוד כשיעלו מחלוקות וסוגיות
    באמצעות עריכת הסכם לחיים משותפים זוגות לא נשואים זכאים לקבל את ההכרה הרשמית מהמדינה, ויכולים להמשיך לנהל חיים זוגיים משותפים
     

    משפטיות שונות במידה ותעלה החלטה משותפת ביניהם לסיום הזוגיות.

  • הימנעות ממחלוקות בנוגע לרכוש – הסכם לחיים משותפים מעניק לזוגות שחיים יחד את האפשרות לניהול נכון ויעיל של כל הרכוש שקיים בידיהם, כך שבאמצעות ההסכם הזוגות יכולים להגיע להסכמות בנוגע להגדרת הרכוש המשותף אליהם, איזה רכוש ייחשב כרכוש נפרד ובלעדי לכל אחד מהזוגות ועוד נושאים כלכליים בעיקרם הנוגעים לרכוש של שניהם. סעיף זה בהסכם הזוגי המשותף יסייע מאוד במקרה של סכסוכים בין בני הזוג, וימנע מהם להגיע למאבקים משפטיים ארוכים וסבוכים כאשר הם יחליטו להיפרד.
  • חיזוק תחושת הביטחון בזוגיות – זוגות שמסכימים לחיות יחד, להקים משפחה ולנהל משק בית משותף ללא הסכם מסוים שנערך ביניהם עשויים לחוש חוסר יציבות וביטחון אישי-כלכלי, כך שבאמצעות עריכת הסכם לחיים משותפים הם למעשה מעניקים לבן הזוג השני את הרגשת הביטחון המלאה כי החיים הזוגיים שלהם יחד נמצאים במקום בטוח, גם אם הזוגיות הזו תסתיים ביום מן הימים.

מה ההבדל בין הסכם ממון להסכם לחיים משותפים?

נהוג לבלבל בין שני סוגים של הסכמים בעלי תוקף משפטי הנהוגים אצל זוגות – הסכם ממון והסכם לחיים משותפים, כאשר לכל אחד

הסכם לחיים משותפים מעניק לזוגות שחיים יחד את האפשרות לניהול נכון ויעיל של כל הרכוש שקיים בידיהם

מהסכמים אלו יש הבדל מהותי אחד והוא הגדרת הזוגיות של הזוגות. הסכם ממון נערך רק בין בי זוג נשואים זה לזה, או זוגות שעומדים לפני תהליך נישואין, כאשר הסכם זה מאפשר להם להסדיר את כל העניינים הכלכליים הנוגעים לרכוש משותף ואישי במקרה והם יתגרשו בעתיד ויעלו שאלות בנוגע לממון שכל אחד מהצדדים יקבל.

לעומת זאת, הסכם לחיים משותפים נערך בין בני זוג שלא התחתנו או לא מתכננים להתחתן, אם מבחירה אישית ואם בגלל אילוצים דתיים, כאשר הסעיפים הכלולים בהסכם זה קשורים הן למהלך חיי הזוגיות שלהם בהווה והן להסדרים פורמליים/משפטיים במקרה שהם ייפרדו. בשונה מעריכת הסכמי ממון, הסכם לחיים משותפים לא מחייב קבלת אישור משפטי כדי שההסכם ייכנס לתוקף, אלא חתימה משותפת של כל אחד מבני הזוג מהווה את האסמכתא העיקרית לכניסת ההסכם לתוקף משפפטי.

אילו זוגות יכולים לערוך הסכם לחיים משותפים?

כיוון שהסכם לחיים משותפים יכול להיערך מבחינה חוקית רק לזוגות שאינם נשואים, זוגות רבים שמחליטים לחיות יחד ולנהל משק בית משותף יכולים לבחור באפשרות הזו כדי להסדיר את החיים הזוגיים שלהם בצורה יעילה ובטוחה יותר. הודות לכך גם זוגות חד מיניים שאינם רשאים להינשא על פי טקס הנישואין ההלכתי במדינה, יכולים לערוך הסכם לחיים משותפים כדי לקבל את ההכרה לזוגיות שלהם מהרשויות במדינה וליהנות מזכאויות שונות.

נוסף אליהם גם זוגות מסורבים על ידי הרבנות, כמו זוגות שאחד מבני הזוג לא יהודי או אישה מסורבת גט או עגונה, יכולים לערוך הסכם זוגי מבלי להיאלץ למצוא אלטרנטיבות לנישואים על מנת לקבל הכרה פורמלית לחיים המשותפים שלהם יחד.

אילו נושאים הסכם לחיים משותפים מסדיר בין בני הזוג?

כאמור, הסכם לחיים משותפים מאפשר לכל אחד מבני הזוג להעלות על כתב את ההתנהלות הזוגית שלהם יחד, דבר שיתרום רבות להסדרים שונים ביניהם במהלך חייהם המשותפים ולא רק יסדיר את העניינים במידה והם יחליטו להיפרד. כך למעשה הסכם זה יכול להסדיר את הנושאים הכספיים שלהם, איזה רכוש/ממון שייך להם במשותף ומה שייך רק לאחד מהצדדים באופן בלעדי, כיצד הם ינהלו את משק הבית שלהם מבחינה כלכלית וכמובן הכרה הדדית של כל אחד מהצדדים לחיות יחד ולהקים משפחה במשותף.

בכדי למנוע אי הבנות ומחלוקות בעתיד, מומלץ לערוך את ההסכם לחיים משותפים בסיוע של עו"ד שיידע כיצד לנסח בצורה ברורה ועניינית את הנושאים השונים בין בני הזוג.

אז מה היה לנו בכתבה:

חתונמי - נישואים אזרחים
חתונמי - נישואים אזרחים

חברתנו שמה לעצמה כמטרה להפוך את כל הליך הנישואים האזרחיים למשהו פשוט ומזמין .

אנו מאמינים שלכל אדם יש את הזכות לבחור ולהתחתן בכבוד ושואפים להפוך את התחום לנגיש וזול הרבה יותר.

ישנם מספר דרכים לבצע את הנישואים האזרחיים וחברות רבות המציעים אותם שירותים ולכן אנו מציעים לכם לבחור את החברה שתדאג לצרכים האיישים שלכם ותדע לטפל בכל מה שצריך מול כל הגורמים הרלוונטים.

נישואים הם חלק מרכזי וחשוב בחיינו ומטרתנו היא לגרום לכל אדם לממש את רצונו בדרכו שלו.

ליצירת קשר מוזמנים להשאיר פרטים

תוכן עניינים

053-3563292
מעוניינים שנחזור אליכם? השאירו פרטים!